Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc Niem Phat | niệm chú đại bi tại nhà | Thông tin hữu ích nhất về cuộc sống

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm thông tin về chủ đề niệm chú đại bi tại nhà thì mời bạn xem bài viết chi tiết ngay sau đây nhé.

Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc Niem Phat | Thông tin về cuộc sống hữu ích dành cho bạn.

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]XEM CHI TIẾT BÊN DƯỚI[/button]

Ngoài việc xem những thông tin về cuộc sống này bạn có thể xem thêm nhiều nội dung có ích khác do https://like1.vn/ cung cấp tại đây nhé.

niệm chú đại bi tại nhà và các Nội dung liên quan đến đề tài.

Nam Mô Đại Bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô úy tâm Đại-bi-dala-ni. 1. Nam mô a di đà đỏ tổ da 2. Nam mô a di đà nẵng 3. Mẫu hậu thiên vương 4. Bồ tát thổ địa. trái đất 5. Maha của màu đỏ của da 6. Maha ca. lo ni ca da 7. Câu 8. Tát bàn trừng phạt con cháu 9. Số đát thiên địa tỏa 10. Nam mô tất thủ biến đỏ y mông a tri đà 11.Ba Lô Kiết đế Phật ra lăng 12. Nam mô na ra bảo trì cẩn thận 13.Heri, ma ha bàn da sa mé 14. Sa bà a tha đậu du bằng 15. A thệ lập 16. sa bà tát đà (Nama bà tát da) 17.Na ma bà đà 18. Hình phạt ma trúng dat dat damn tha 19. Câu. A Ba lo he 20.Di he da 21.Ca ra 22.Di heri 23.Ma ha bồ đề đỏ 24. Tát bà tát 25.Ma ha ma he da dựng 27. 28. phạt nhiều. và phạt đế 29.Ma ha phạt đế 30.Mà bè 31.Lất ni 32.Bao ra 33.Khoá giá 34.Mà diên 35.mà 36.Hà diê 37.Tha na that na 38 A Ra sâm. Phật ra xá lợi 39.Phượng sa mỹ sâm 40.Bú hồng ân xá 41.Holo holo ma ra 42 .Holo holo heri 43.Tôi ra đi 44. Tất cả giá trị 45.Rootted roto 46.Bodhi da Bo da 47.Bodhi da Bo da Da 48.Died a rotis 49.Na ra cẩn thận 50.Ta ma na 51.Ba da ma na 52.Ta she ha 53.Tat da ma 54.Tat da 55.Ma ha ta da 56.Tat da Da da 57.Tat da da da da 58. Cô ấy ra khỏi giường 59. Cô ấy 60, cô ấy được chăm sóc 61. Cô ấy 62, của 63.Ta là 64. Cô ấy tăng thêm một phần ở da của cô ấy 65. 66.Ta cô ha a ha da đà 67.Ta cô 68.Gia kiết tất cô ha đà da 69.Ta 70.Ba đà kiết kiết hết đà dạ ma cô ha 72.Na 71.Ta kiết đà hết lao 73. Ta Bà ha 74.Ma Bà Ri thắng yết hầu 75.Ta Bà ha 76. Nam mô a di đà dạ xà da 77. Nam mô a di đà dạ đề 78. Nam mô a di đà dạ dày. 79. Kích thước bàn đo 80. Ta bà ha 81.Ann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tất cả vốn điện 82.Manda out 83.Bát đà giá 84.Ta Bà ha. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

See also  Ở Đây Hát Nhạc Sống: Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? - 14 Casper & Bon | Billboard Việt Nam | sống bình yên | Thông tin hữu ích nhất về cuộc sống
See also  hát văn hoài thanh , Dâng Văn Thánh Mẫu full | văn khấn mẫu | Thông tin hữu ích nhất về cuộc sống

Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc Niem Phat và các hình ảnh liên quan đến chủ đề này.

Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc  Niem Phat
Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc Niem Phat

>> Ngoài việc xem nội dung này bạn có thể tìm xem thêm nhiều thông tin về cuộc sống khác do chúng tôi cung cấp tại đây nhé: Xem kiến thức về cuộc sống tại đây.

See also  "Rùng Rợn" Quá Trình Xuống Cõi Âm Sau Khi Chết ... Đi Về Đâu Sau Khi Xuống Địa Ngục! | người mới chết sẽ đi đâu | Thông tin hữu ích nhất về cuộc sống

Chúng tôi mong rằng những Chia sẻ về chủ đề niệm chú đại bi tại nhà này sẽ có ích cho bạn. Chúng tôi chân thành.

Tag liên quan đến chuyên mục niệm chú đại bi tại nhà.

#Nhạc #niệm #Chú #đại #tiếng #Việt #câu #chuẩn #dễ #thuộc #Niem #Phat.

CHU DAI BI,CHÚ ĐẠI BI,NIỆM PHẬT,NIEM PHAT,ĐẠI BI THẦN CHÚ,DAI BI THAN CHU,THOÁT KHỔ,THOAT KHO,TRỊ BỆNH NGHIỆP,TRỊ BENH NGHIEP,MA ÁM,AN LẠC,AN LAC.

Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc Niem Phat.

niệm chú đại bi tại nhà.

35 thoughts on “Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc Niem Phat | niệm chú đại bi tại nhà | Thông tin hữu ích nhất về cuộc sống”

 1. Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Con cầu xin ân trên cho cha mẹ con luôn luôn khỏe mạnh.sống vui vẻ hạnh phúc.và cầu xin ân trên cho đại dịch nhanh chóng tan biến đi.để cho bá tánh có cuộc sống yên bình ấm no trở lại.con cũng xin cho gia đình con cái của con luôn luôn khỏe mạnh.riêng con cầu xin ân trên cho con hết bịnh ho và nhức đầu.ko đêm nào con đc giấc ngủ ngon

  Reply
 2. Công đức trì tụng Chú Đại Bi
  Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

  Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.

  Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?

  Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?

  Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

  Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

  Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng.
  Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát

  Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

  Thiên Thủ Thiên Nhãn

  Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại

  Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh

  Hán dịch: Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma

  Thiển giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa.

  Tựa của Kinh là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà-La-Ni Kinh.” Trong phần giải thích tựa kinh (Tổng thích danh đề), lần trước đã giải thích “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm” nay giải thích phần còn lại của tựa kinh, tức là “Bồ Tát Vô Ngại Ðại Tâm Ðà La Ni Kinh.”

  Ngài lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm loại ác tử.”

  Lược Giảng:

  Ngài—Quán Thế Âm Bồ-tát—lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh.” “Thiện sanh” tức là sự sinh sống tốt lành.

  Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà-La-Ni cùng Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tốt lành; “và không phải chịu mười lăm loại ác tử.” “Ác tử” là những cái chết tức tưởi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”

  “Các loại ác tử đó là:

  Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;

  Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;

  Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;

  Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;

  Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;

  Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;

  Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;

  Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;

  Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;

  Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;

  Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;

  Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;

  Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;

  Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;

  Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”

  Trên đây là những câu trong kinh điển, ngoài ra trong kinh còn đề cập đến nhiều điều linh ứng khác khi thành tâm tụng kinh này. Trong truyền thuyết cũng có kể đến nhiều vị tu thiền và tụng kinh này đắc được thần thông, và nhiều điều kỳ diệu khác.

  Thật ra sự linh ứng tùy thuộc vào sự tin tưởng và thành tâm. Nếu có dịp, các bạn nên đọc cuốn “Đời thay đổi khi ta thay đổi” của một tác giả ngoại quốc. Tinh thần của con người có những sức mạnh đặc biệt, khi tập trung tinh thần cao độ hoặc khi có lòng tin mạnh mẽ, nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đó là sức mạnh tâm linh.

  Không có một pháp sư, nhà thôi miên, nhà cảm xạ học … nào mà lại không có sự tập trung tư tưởng cao độ, chính vì thế nên họ có sức mạnh tâm linh.

  Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi:

  Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”.

  Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền.

  Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới .

  Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là “Ðại bi tâm đà la ni”.

  Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

  Reply
 3. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

  1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da

  2. Nam Mô A Rị Da

  3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da

  4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da

  5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

  6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

  7. Án

  8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ

  9. Số Đát Na Đát Tỏa

  10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

  11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

  12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

  13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

  14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

  15. A Thệ Dựng

  16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già

  17. Ma Phạt Đạt Đậu

  18. Đát Điệt Tha

  19. Án A Bà Lô Hê

  20. Lô Ca Đế

  21. Ca Ra Đế

  22. Di Hê Rị

  23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa

  24. Tát Bà Tát Bà

  25. Ma Ra Ma Ra

  26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

  27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông

  28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế

  29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế

  30. Đà Ra Đà Ra

  31. Địa Rị Ni

  32. Thất Phật Ra Da

  33. Giá Ra Giá Ra

  34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra

  35. Mục Đế Lệ

  36. Y Hê Y Hê

  37. Thất Na Thất Na

  38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

  39. Phạt Sa Phạt Sâm

  40. Phật Ra Xá Da

  41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

  42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

  43. Ta Ra Ta Ra

  44. Tất Rị Tất Rị

  45. Tô Rô Tô Rô

  46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ

  47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ

  48. Di Đế Rị Dạ

  49. Na Ra Cẩn Trì

  50. Địa Rị Sắc Ni Na

  51. Ba Dạ Ma Na

  52. Ta Bà Ha

  53. Tất Đà Dạ

  54. Ta Bà Ha

  55. Ma Ha Tất Đà Dạ

  56. Ta Bà Ha

  57. Tất Đà Du Nghệ

  58. Thất Bàn Ra Dạ

  59. Ta Bà Ha

  60. Na Ra Cẩn Trì

  61. Ta Bà Ha

  62. Ma Ra Na Ra

  63. Ta Bà Ha

  64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

  65. Ta Bà Ha

  66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ

  67. Ta Bà Ha

  68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ

  69. Ta Bà Ha

  70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ

  71. Ta Bà Ha

  72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

  73. Ta Bà Ha

  74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ

  75. Ta Bà Ha

  76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

  77. Nam Mô A Rị Da

  78. Bà Lô Yết Đế

  79. Thước Bàn Ra Dạ

  80. Ta Bà Ha

  81. Án Tất Điện Đô

  82. Mạn Đà Ra

  83. Bạt Đà Dạ

  84. Ta Bà Ha

  (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

  Reply

Leave a Comment