Clip

Việt Nam tắt sóng 2G: Ngày tàn của "điện thoại cục gạch"?

08/10/2019 09:45:00

Sóng 2G tại Việt Nam dự kiến sẽ bị tắt từ năm 2022 nhằm tiết kiệm tài nguyên quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Kenh14.vn/ Trí thức trẻ