Cười

Truyện cười: Xấu hoắc

23/01/2016 10:42:00

Tũn hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi.

Có một con vẹt trong tiệm thấy Tũn, nó ré lên:

- Ê, cô kia!

Tũn quay lại hỏi:

- Gì?

- Cô xấu hoắc!

Tũn rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên:

- Ê, cô kia. Cô xấu hoắc!

Tũn tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Tũn không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm:

- Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện!

Hôm sau, Tũn đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên:

- Ê, cô kia!

Tũn quay lại, thách thức:

- Gì?

Con vẹt cười nham nhở:

- Cô biết rồi còn hỏi!

Truyện cười hay