Cười

Truyện cười: Xài ké wifi nhà hàng xóm

29/11/2015 13:36:00

Qua nhà đứa bạn thân chơi, bật điện thoại lên và hỏi nó mật khẩu wifi:

- Này Tí, mật khẩu wifi nhà cậu là gì vậy?

- Xài ké hả mày (xaikehamay)

- Uhm, ké tí, cho xin cái pass đi

- Xài ké hả mày (xaikehamay)

- !!!

vnexpress