Cười

Truyện cười: Vuốt râu cho thẳng để không sợ vợ

26/08/2015 10:20:00

Có một anh chàng sợ vợ, quanh năm suốt tháng không dám nói vợ nửa lời.
Ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến của vợ. Đã thế mà anh ta lúc nào cũng bị vợ đay nghiến.
Một hôm ra chợ gặp được thầy bói mù, anh ta liền xin quẻ hỏi vì sao lại sợ vợ. Thầy bói không cần gieo quẻ liền nói:
- Nhìn tướng mạo của anh sợ vợ là phải, vì có chòm râu quặp vào trong.
Nghe thầy bói nói vậy, hôm sau vợ đi vắng, anh ta liền lấy gương ra soi rồi cầm râu vuốt ra và nói:
- Ta ngồi vuốt râu cho thẳng ra để không phải sợ vợ nữa.
Nào ngờ lúc đó chị vợ vừa đi làm về, nghe hết câu nói của anh ta:
- Ông nói cái gì làm nhảm vậy.
Anh ta giật mình lo sợ liền nói:
- Tôi đang vuốt râu cho quặp thêm tí nữa thôi mà.

vnexpress