Cười

Truyện cười: Vui Giáng sinh

06/10/2015 21:19:00

Một ông mời hàng xóm tới dự tiệc Noel.

Ông nói:

- Sẽ có ăn uống thoải mái đấy.

- Được thôi.

- Sau đó sẽ có nhảy nhót.

- Được thôi.

- Rồi lại uống tiếp.

- Được thôi.

- Có thể sẽ có cả ẩu đả đấy.

- Được thôi. Thế sẽ có khoảng bao nhiêu người?

- Sao ông hỏi thế? Chỉ có tôi với ông thôi.

vnexpress