Cười

Truyện cười: Vô ích thôi

23/10/2015 13:40:00

Một du khách Nhật bị lạc ở vùng nọ, anh ta hỏi hai người dân địa phương đường ra ga.

Anh ta nói bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và cả tiếng Nhật, nhưng hai người kia đều không hiểu. Sau một hồi anh ta nói cám ơn và đi tiếp.

Hai người địa phương nói với nhau:

- Này, chúng ta phải học ít nhất một ngoại ngữ chứ.

- Vô ích thôi!

- Sao lại vô ích?

- Cứ trông ông khách du lịch này thì rõ. Biết bốn năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu!

- Uhm! Cũng phải.

vnexpress