Cười

Truyện cười: Vẫn muốn nghe lại

18/09/2015 11:01:00

Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày.
Sau một thời gian, bà vợ không đủ kiên nhẫn mới quát lên:
- Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia mà!
- Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày.
- !?

vnexpress