Cười

Truyện cười: Ước mơ vợ làm tổng thống

28/08/2015 10:37:00

Một người nói với bạn:
- Ước gì vợ tôi là tổng thống …
- Anh muốn vợ anh được nổi tiếng à?
- Không, tôi muốn 5 năm được thay một lần.
- !?!

vnexpress