Cười

Truyện cười: Tuyệt chiêu tăng tốc của nông dân

19/02/2016 19:10:00

Một người đàn ông trông bộ dạng rất vội vã chạy đến hỏi người nông dân:

- Thật xin lỗi nhưng ông có thể cho phép tôi đi băng qua cánh đồng nhà ông được chứ? Tôi phải bắt kịp chuyến xe lúc 16 giờ 30, nếu bây giờ tôi đi vòng thì muộn mất.

Người nông dân rất nhiệt tình trả lời:

- Ồ dĩ nhiên rồi, anh cứ đi đi. Nếu may mắn gặp con bò của tôi thì có khi anh bắt kịp chuyến xe 16 giờ 15 luôn ấy chứ.

- !!!

vnexpress