Cười

Truyện cười: Trọng tài thổi đúng 4 lần

20/08/2015 10:50:00

Trận đấu kết thúc, hai anh bạn khán giả bàn tán về trọng tài:
- Tay trọng này này thổi sai bét cả, chả đúng lần nào.
- Khách quan mà nói thì ông ta thổi đúng bốn lần.
Anh bạn ngạc nhiên hỏi:
- Trọng tài thổi đúng những lần nào vậy?
- Lúc bắt đầu và hết hiệp một, đầu hiệp hai và kết thúc trận đấu.

vnexpress