Cười

Truyện cười: Trộm cũng muốn giữ mánh

13/09/2017 11:46:00

Quan tòa hỏi bị cáo:

 Tường thì cao, cửa đến ba lần khóa, nhiều chó dữ làm sao anh lại vào được nhà để trộm tiền trong két sắt?

Bị cáo khẽ lắc đầu:

- Xin lỗi tòa, chuyện này tôi không thể nói. 

- Tại sao chứ? - quan tòa cau mày. 

Bị cáo nhún vai:

- Tôi không bao giờ truyền nghề miễn phí cho ai cả.

- !!!

vnexpress