Cười

Truyện cười: Trả đũa ông hàng xóm

12/06/2015 10:13:00

4 giờ sáng, Tí nhận được cú điện thoại của ông hàng xóm:

- Con chó nhà anh làm sao mà nó sủa suốt đêm thế, làm vậy thì ai mà ngủ được?

Ngày hôm sau, cũng 4 giờ sáng, Tí gọi lại:

- Ông ngủ chưa?

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi gọi cho ông biết hôm nay con chó nhà tôi không sao cả, vì ban ngày thì nó ngủ.

Báo Đất Việt