Cười

Truyện cười: Tiết kiệm

22/08/2015 09:03:00

Viên chức quèn của công ty nọ nói với ông chủ:
- Thưa ông, tôi có cách giúp ông tiết kiệm được 100 triệu.
- Cách gì thế?
- Nghe nói ông chủ định tặng cho con gái hai trăm triệu làm của hồi môn?
- Đúng!
- Tôi chỉ nhận một trăm triệu thôi, ông chủ hãy gả cô ấy cho tôi.
- !!!

cuoi.net