Cười

Truyện cười: Tân binh thật thà

14/07/2015 14:55:00

Trung úy tập hợp trung đội tân binh lại :
- Trước khi nhập ngũ ai trong các anh đã từng uống rượu?
Tất cả im lặng. Rụt rè mãi cuối cùng mới có một người bước ra khỏi hàng.
- Tốt lắm! –Trung uý nói
- Anh đi ăn cưới với tôi, còn những người khác ở lại!

cuoi.net