Cười

Truyện cười: Sao bằng em được

10/09/2015 10:19:00

Vợ dò hỏi ông chồng giám đốc:
- Này anh, em nghe nói anh mới tuyển cô thư ký trẻ, xinh lắm phải không?
- Tất nhiên không thể bằng em.
- Thế cô ấy ăn mặc thế nào?
- Tất nhiên không thể bằng em.
- Nghĩa là sao?
- Tức là ăn mặc không kín đáo như em, còn điều nữa là cô ấy mặc quần áo chậm chạp lắm.
- !?!

vnexpress