Cười

Truyện cười: Người có trách nhiệm

17/12/2015 16:19:00

Một anh chàng tham gia phỏng vấn xin việc. Người phỏng vấn nói với anh ta:

– Chúng tôi cần một người có trách nhiệm cho vị trí này.

Anh chàng hào hứng trả lời:

– Vâng thưa ngài, như thế thì không ai có thể phù hợp với vị trí này hơn tôi đâu. Tôi là một người cực kỳ có trách nhiệm.

Người phỏng vấn tiếp tục hỏi:

– Anh có thể chứng minh điều đó cho chúng tôi không?

– Được thưa ngài, ngài có thể liên hệ với công ty cũ của tôi để tìm hiểu. Mỗi lần có vấn đề gì đó thì mọi người luôn bảo tôi phải có trách nhiệm.

– @@

Truyện cười hay