Cười

Truyện cười: Ngày vui nhất của đàn ông

03/09/2015 10:10:00

Một anh mới lập gia đình nói với bạn:
- Ðời mình chỉ có một ngày vui nhất. Ðó là ngày cưới cô ấy.
Anh bạn trả lời:
- Còn mình thì có tới hai ngày vui lận.
- Ngày nào thế? – Người bạn hỏi.
- Ngày mình cưới vợ và ngày mình ly dị vợ.

vnexpress