Cười

Truyện cười: Kiến thức của tên trộm

02/09/2015 08:45:00

Ở New York, hai tên trộm nói chuyện với nhau.
- Đêm nay, chúng ta lẻn vào ngôi nhà kia đi.
- Mày điên à. Đó là nhà tay vô địch quyền Anh nhà nghề đấy. Hắn mà tóm được thì sẽ nện chúng ta nhừ xương.
- Đúng là mày không biết gì về đám võ sĩ nhà nghề. Thù lao mà dưới một nghìn đôla ấy à, thì đến một ngón tay hắn cũng không động đậy đâu.
- !?!

vnexpress