Cười

Truyện cười: Không muốn nhịn

18/08/2015 19:55:00

Một người lái xe vượt đèn đỏ, bị công an giao thông thổi.
Người phụ nữ lái xe phía trước cũng vượt đèn đỏ, nhưng không bị thổi lại. Tức quá, anh ta cãi:
- Chị kia vượt đèn đỏ, sao anh không phạt?
- Tôi không muốn hôm nay phải nhịn đói.
- Sao lại có chuyện no đói ở đây?
- Cô ấy là vợ tôi, đang vội về nhà để nấu bữa tối đó!

cuoi.net