Cười

Truyện cười: Khả năng giao tiếp với động vật

13/11/2015 18:45:00

Trong một buổi phỏng vấn việc làm.

Người phỏng vấn hỏi ứng viên:

- Bạn có ưu điểm gì?

- Tôi có thể giao tiếp với động vật.

Người phỏng vấn ngạc nhiên:

- Ồ, một khả năng ấn tượng đấy. Vậy còn nhược điểm của bạn?

- Mấy con vật đó không hiểu những gì tôi nói.

- !?!

vnexpress