Cười

Truyện cười: Ghen tuông kiểu lạ đời

21/11/2015 09:01:00

Ai cũng có tính ghen chỉ khác là ít hay nhiều nhưng kiểu ghen lạ đời thế này thì chắc là hiếm.

Một lần khác.

Dân Việt