Cười

Truyện cười: Gà trống tại sao gáy sớm?

08/09/2015 16:02:00

Tí và bố đang đi trên đường thì nghe tiếng gà gáy từ xa, Tí quay qua hỏi bố:
- Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?
- Để mọi người nghe thấy tiếng chúng.
- Tại sao gà trống không đợi đến trưa mới gáy hả bố?
- À! Vì sau khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.
- !?!

vnexpress