Cười

Truyện cười: Điều tuyệt vời khi làm bác sĩ

23/02/2016 14:41:00

Trong buổi phỏng vấn một vị bác sĩ nổi tiếng, nguời dẫn chương trình hỏi:

- Điều gì khiến ông mong muốn trở thành một bác sĩ?

- Bởi vì bác sĩ là một nghề thật tuyệt vời.

- Tuyệt vời như thế nào thưa ông?

Vị bác sĩ mỉm cười:

- Đây là nghề duy nhất mà anh có thể khiến phụ nữ chịu im lặng nghe theo lời mình và chồng của họ phải thanh toán hóa đơn.

vnexpress