Cười

Truyện cười: Đêm nay không thể vượt ngục

27/10/2015 11:40:00

Có hai tên tù có ý định vượt ngục nhưng cửa ngục luôn luôn khoá rất kỹ.

Nhưng rồi sau một thời gian chúng cũng vất vả rèn được một cái chìa khoá có thể mở được cửa nhà tù.

Đêm hôm đó, một tên đi trước cầm chìa khoá để mở cửa. Sau một lúc hắn hốt hoảng quay lại và nói:

- Thôi chết rồi! Đêm nay chúng ta không trốn được rồi!

- Sao vậy ?

- Đêm nay bọn cai ngục lại không khoá cửa.

vnexpress