Cười

Truyện cười: Dê đen và dê trắng

08/08/2015 10:44:00

Toét đi mẫu giáo, cô giáo thấy Toét rất thông minh, nhớ nhanh nên hôm có đoàn thanh tra đến dự giờ, cho Toét lên kể chuyện.
Toét liền kể chuyện "Dê đen và dê trắng":
- Có một chú dê trắng đi tới một khu rừng để tìm ăn lá non và uống nước suối. Bỗng một con sói ở đây tìm tới...
Đột nhiên, Toét đổi giọng chó sói, chỉ thẳng vào mặt thầy thanh tra, quát lên:
- Dê kia, mày đi đâu? Sao hè năm ngoái mày dám đuổi việc bố tao?
- !!!

cuoi.net