Cười

Truyện cười: Dạy vẹt nói

23/01/2016 09:45:00

Tèo mua một con vẹt về cho học nói.

Tèo dạy nó:

- Tôi biết đi.

Con vẹt nhắc lại:

- Tôi biết đi.

Tèo nói:

- Tôi biết nói.

Con vẹt nhắc lại:

- Tôi biết nói.

Tèo nói:

- Tôi biết bay.

Con vẹt nói lại:

- Xạo mày.

- !!!!!

vnexpress