Cười

Truyện cười: Đầu to hói nhiều hơn

09/09/2015 09:16:00

Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc:
- Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi.
Ông kia nghe vậy liền tỏ ra khó chịu hỏi vặn lại:
- Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh?
- Thế nhưng... đầu anh to hơn đầu tôi!
- !?!

vnexpress