Cười

Truyện cười: Đáp trả phụ nữ lịch sự

24/08/2015 09:23:00

Roger đang ngồi trên một chiếc xe buýt chật cứng thì một người phụ nữ to béo đang đứng lên tiếng:
Nếu là một người đàn ông lễ độ, cậu nên đứng lên để nhường ghế cho phụ nữ.
Roger đáp lại:
- Còn nếu tôi là một người phụ nữ lịch sự, tôi sẽ đứng để nhường cho 4 người khác ngồi!
- !?!

vnexpress