Cười

Truyện cười: Da mặt là cứng nhất

18/09/2015 11:06:00

Một anh có râu, một anh không râu ngồi nói chuyện với nhau.
Anh không râu muốn chê anh có râu, mới hỏi xỏ:
- Đố anh biết trong thế gian cái gì cứng nhất nào?
Anh có râu đáp:
- Đá với sắt chứ gì?
Anh không râu lắc đầu:
- Không phải. Đá đập cũng phải vỡ, sắt nung cũng phải mềm.
Anh có râu đành chịu, hỏi lại:
- Thế thì cái gì?
Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu:
- Râu là cứng nhất! Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng dùi thủng ra được thì râu chẳng cứng nhất là gì?
Anh có râu liền bảo:
- Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh được?
Anh không râu hỏi vặn lại:
- Bằng vào đâu mà anh bảo da mặt tôi dày hơn da mặt anh?
- Râu cứng đến thế mà cũng không dùi thủng được da mặt anh. Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì?

vnexpress