Cười

Truyện cười: Con trai con gái

21/08/2015 16:32:00

Một sinh viên nam và một sinh viên nữ nói chuyện với nhau. Sinh viên nam nói:
- Con gái cũng giống như bức tranh vậy.
- Vì sao?
- Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp...
- Thế còn đứng gần?
- Thấy toàn mụn trứng cá.
- !!!

cuoi.net