Cười

Truyện cười: Chú vịt muốn ăn nho

16/07/2015 11:10:00

Một hôm, có con vịt đến cửa hàng nó hỏi ông chủ "có nho không?"
Ông chủ trả lời "không có".
Hôm sau, con vịt lại tới cửa hàng và hỏi "có nho không?"
Ông chủ lại nói "không có".
Hôm sau nữa, nó lại đến và lại hỏi như vậy. Lần này, ông chủ bực bội nói "hôm qua không hôm nay không và mai cũng không, mày đến nữa là tao đóng đinh vào chân mày đó".
Sáng hôm sau, con vịt lại đến và hỏi "có đinh không?"
Ông chủ nói "không có", con vịt hỏi "vậy có nho không?"
Ông chủ ... !

cuoi.net