Cười

Truyện cười: Chờ đợi 7 năm rồi

18/09/2015 11:03:00

Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất.
Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng.
Cô chờ hơn một tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói:
- Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không?
- Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi!
- !?!

vnexpress