Cười

Truyện cười: Cần một người phụ nữ thực sự

14/02/2016 08:09:00

Tý đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:

- Tũn, Tũn ơi, tớ cần cậu với tư cách là một người phụ nữ thực sự! Tũn ơi, tớ rất cần cậu! Cậu xuống đây với tớ!

Mẹ Tũn nghe vậy liền ghó đầu ra và mắng:

- Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về ngay!

- Dạ không, cháu cần Tũn lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!

- !?!

vnexpress