Cười

Truyện cười: Cả hai bị mắc lừa

20/09/2015 16:14:00

Nghe đồn ông thầy bói nọ bói Kiều rất giỏi, cô gái trẻ đến nhờ ông xem đường tình duyên.
Lão thầy bói đĩnh đạc bảo cô tự tay giở quyển bói Kiều. Cô gái giở trúng hai câu:
'Thuyền quyên ví biết anh hùng
Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi'
Thầy bói tươi cười nói:
- Theo như hai câu này mà luận số ra, số cô gặp một người chồng tài giỏi, lanh lợi, cần cù, tiết kiệm, chăm chỉ làm ăn.
Nghe thế, cô gái mừng rỡ biếu cho thầy một xấp tiền. Không ngờ về sau, cô gái gặp phải một người chồng cờ bạc rượu chè be bét. Hận quá, cô đến trách mắng lão thầy bói. Không ngờ gã tỉnh bơ đáp:
- Ồ ! Tôi và cô đều bị lừa rồi! Ai lại tin vào miệng lưỡi của cái thằng Sở Khanh!
- !?

vnexpress