Cười

Truyện cười: Bợm nhậu cả tin

10/09/2015 17:23:00

Một bợm nhậu đi ngang quán rượu thấy 'đồng nghiệp' mặt đỏ gay đứng trước cửa, ngóng vào trong quán.
Thấy vậy người này hỏi bạn:
- Sao ông không vào nhậu, đứng đây làm gì?
- Tôi vừa bị chủ quán tống ra đây vì trêu chọc vợ gã.
- Ông tính ăn thua đủ với hắn hả?
- Không, tôi nghe gã nói sẽ tống cả bà vợ ra đây nên tôi đứng chờ!

vnexpress