Cười

Truyện cười: Bố buồn vì con có khả năng ngoại cảm

19/08/2015 09:11:00

Ông bố nói với con trai:
- Bố thật không ngờ con lại thi trượt kỳ này.
Cậu con trai tỉnh queo:
- Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt bố ạ.
- Khả năng gì vậy?
- Ngoại cảm, thưa bố.
- Là thế nào, con nói cụ thể hơn được không?
- Con biết trước là thế nào con cũng thi trượt ạ.
- !?!

vnexpress