Cười

Truyện cười: Bố ai tài giỏi hơn

23/08/2015 14:40:00

Hai đứa bé có ba là luật sư đang khoe khoang với nhau:
- Ba tớ hay thật, chỉ trong mấy ngày mà ba tớ đã giúp tên cướp của thoát khỏi tội.
- Vậy còn thua ba tớ. Ba tớ chỉ nói có một câu mà giúp cho kẻ sát nhân thoát khỏi lao tù luôn đó.
- Thế ba cậu đã nói gì vậy?
- Ba tớ chỉ nói: "Đề nghị tử hình".
- !?!

vnexpress