Cười

Truyện cười: Bác sĩ tưởng bở

10/09/2015 15:13:00

Một bệnh nhân cũ quay lại gặp bác sĩ và nói:
- Thưa bác sĩ, tôi phải nói với ông là tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ, đi bộ trong 2 tháng.
Ông bác sĩ ân cần:
- Tôi sung sướng khi nghe anh nói thế!
- Đương nhiên, thưa bác sĩ. Vì khi nhận được biên lai của ông, tôi đã phải bán chiếc xe duy nhất của mình.

vnexpress