Cười

Truyện cười: Anh chàng tưởng bở

02/09/2015 13:14:00

Đang trên đường, Tý bị cận thị đuổi theo Tèo.
- Này Tèo, hình như em gái ông nó thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫy tôi mãi.
- Thế nó cầm khăn màu gì?
- Màu đen.
- Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau cửa sổ.
- Hả!

vnexpress