Cười

Tại sao không đánh thức tôi?

23/10/2015 11:42:00

Một vị khách lao vào văn phòng viên quản lý khách sạn với vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Tại sao anh không đánh thức tôi dậy? Tối qua tôi đã dặn đi dặn lại rằng nhớ kêu tôi đúng 4 giờ 30. Vì anh mà tôi đã lỡ tàu!

Viên quản lý khách sạn bình tĩnh đáp:

- Thật đáng tiếc! Thưa ngài, tôi luôn sẵn lòng đánh thức ngài dậy, nhưng đêm qua ngài đi chơi mãi tận 5 giờ sáng mới trở về phòng…

- !?

vnexpress