Clip

Nhiều giáo viên quỳ để xin không đóng cửa trường mầm non

14/06/2018 08:56:00

Chính quyền khẳng định cơ sở chăm sóc 200 trẻ chưa được cấp phép, các giáo viên lo mất việc nên quỳ để xin không bị đóng cửa.

YouTube