Clip

Người đi đường dửng dưng bỏ mặc cụ ông ngã quỵ trên phố đông

13/09/2017 17:34:00

Cụ ông đang bước đi bỗng ngã quỵ xuống đường, hàng chục người và phương tiện đi qua, nhìn thấy nhưng không ai mảy may giúp đỡ.

YouTube