Clip

Người đàn ông mù đánh rơi 1 triệu đô và cái kết không thể ngờ

15/05/2018 09:33:00

Trong khi nhiều người nhặt không thiếu tờ trong cả đống tiền trước mắt, cũng có người chỉ xin 1 vài tờ...

YouTube