Game show

Lâm Vỹ Dạ tố Anh Đức thề non hẹn biển, nhưng người thực hiện lại là Hứa Minh Đạt

11/01/2019 09:50:00

'Lúc mới yêu, Anh Đức nói sẽ yêu em và đi theo em đến cuối cuộc đời. Nhưng bây giờ, mỗi sáng mở mắt ra nhìn kế bên là Hứa Minh Đạt', Lâm Vỹ Dạ hài hước chia sẻ.

YouTube