Clip

Đã từng có người phụ nữ sở hữu tế bào bất tử

20/02/2020 09:49:00

Từ trước đến nay, trường sinh bất tử vẫn là mục tiêu theo đuổi của nhân loại. Tuy nhiên, ước mơ này vẫn nằm ngoài tầm với của chúng ta do đặc tính của tế bào: tế bào phân chia, sản sinh các tế bào mới, nhưng số lần phân chia là hữu hạn.

Kenh14.vn/ Trí thức trẻ