Clip

Công chúa Charlotte bắt chước kiểu chào hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth II

14/06/2018 09:02:00

Đang vỗ tay hào hứng, Charlotte quay sang Nữ hoàng, thấy bà chỉ chào bằng một bàn tay bèn lập tức bắt chước.

YouTube