Cười

Clip hài: Sưng đầu vì va phải điểm định vị GPS

29/01/2016 19:27:00

Mải lo nhìn điểm đến trên thiết bị di động, người đàn ông đã va phải điểm đến mà mình đang tìm kiếm

vnexpress