Cười

Clip hài: Sự khác nhau giữa trai và gái

29/12/2015 20:06:00

Trai thì đuổi ra, gái thì cho vào

YouTube