Cười

Clip hài: Chết lặng vì xế hộp bị nghiền nát

06/10/2015 22:06:00

Nhiều người khi được nhờ trông xe giúp một phụ nữ chỉ còn biết đứng nhìn khi nó chỉ còn là đóng sắt vụn.

YouTube